لیست ویلایی

ویلایی 243 متر… فروش
0 ت

ویلایی 243 متر شمالی دوبر…

کرمانشاه,خیابان برق بلوار ویلا

نوع: ویلایی
زیربنا: 243 متر
مساحت کل: 243 متر
- -
2
3

جزییات

ویلایی 800 متر… فروش
قیمت توافقی

ویلایی 800 متر جنوبی خیابان…

کرمانشاه,خیابان برق بلوار ویلا

نوع: ویلایی
زیربنا: 800 متر
مساحت کل: 800 متر
- -
1
3

جزییات

ویلایی 200 متر… فروش
قیمت توافقی

ویلایی 200 متر نوبهار

کرمانشاه,خیابان برق بلوار ویلا

نوع: ویلایی
زیربنا: 200 متر
مساحت کل: 200 متر
- -
2
5

جزییات

ویلایی 635 متر… فروش
0 ت

ویلایی 635 متر خیابان ویلا

کرمانشاه,خیابان برق بلوار ویلا

نوع: ویلایی
زیربنا: 635 متر
مساحت کل: 635 متر
- -
1
5

جزییات

ویلایی 400 متر… فروش
قیمت توافقی

ویلایی 400 متر برخیابان…

کرمانشاه,خیابان برق بلوار ویلا

نوع: ویلایی
زیربنا: 400 متر
مساحت کل: 400 متر
- -
1
3

جزییات

ویلایی 150 متر… فروش
قیمت توافقی

ویلایی 150 متر شمالی گذرنامه

کرمانشاه,خیابان برق بلوار ویلا

نوع: ویلایی
زیربنا: 150 متر
مساحت کل: 150 متر
- -
1
2

جزییات

ویلایی تجاری… فروش
قیمت توافقی

ویلایی تجاری و مسکونی…

کرمانشاه,خیابان برق بلوار ویلا

نوع: ویلایی
زیربنا: 270 متر
مساحت کل: 270 متر
- -
1
2

جزییات

375متر ویلایی… فروش
0 ت

375متر ویلایی گلستان

کرمانشاه,خیابان برق بلوار ویلا

نوع: ویلایی
زیربنا: 375 متر
مساحت کل: 375 متر
- -
1
3

جزییات

ویلایی 312 متر… فروش
قیمت توافقی

ویلایی 312 متر خیابان برق

کرمانشاه,خیابان برق بلوار ویلا

نوع: ویلایی
زیربنا: 312 متر
مساحت کل: 312 متر
- -
1
3

جزییات

ویلایی 300 متر… فروش
قیمت توافقی

ویلایی 300 متر برخیابان…

کرمانشاه,خیابان برق بلوار ویلا

نوع: ویلایی
زیربنا: 290 متر
مساحت کل: 290 متر
- -
2
4

جزییات

خانه ویلایی… فروش
5/000/000/000 ت

خانه ویلایی 200 متری نوبهار

کرمانشاه,نوبهار

نوع: ویلایی
زیربنا: 200 متر
مساحت کل: 200 متر
هر متر: 25/000/000 ت
0
0

جزییات

خانه ویلایی… فروش
6/561/000/000 ت

خانه ویلایی برق

کرمانشاه,برق

نوع: ویلایی
زیربنا: 243 متر
مساحت کل: 243 متر
هر متر: 27/000/000 ت
0
0

جزییات

خانه ویلایی… فروش
قیمت توافقی

خانه ویلایی 200 متری میدان…

کرمانشاه,میدان مرکزی

نوع: ویلایی
زیربنا: 200 متر
مساحت کل: 200 متر
- -
0
0

جزییات

خانه ویلایی… فروش
قیمت توافقی

خانه ویلایی دو بحر سی متری…

کرمانشاه,سی متری سوم

نوع: ویلایی
زیربنا: 243 متر
مساحت کل: 243 متر
- -
0
0

جزییات

خانه ویلایی… فروش
قیمت توافقی

خانه ویلایی 400 متری بازسازی…

کرمانشاه,فهمیده شمالی

نوع: ویلایی
زیربنا: 0 متر
مساحت کل: 400 متر
- -
0
0

جزییات

 مشاوران

 مشاوران
مدیر مشاور املاک سالار
09189181500
مدیر مشاور املاک سالار
09181311009
برو بالا