املاک سالار کرمانشاه http://amlak-salar.com/fa/show/rss your web description fa-fa msn@engineer.com Copyright 2022 ویلایی 243 متر شمالی دوبر خیابان ویلا http://amlak-salar.com/fa/property/62bd4f093c283/-243- http://amlak-salar.com/fa/property/62bd4f093c283/-243- مشاور 09183392783 ]]> 2022-06-30 ویلایی 800 متر جنوبی خیابان برق http://amlak-salar.com/fa/property/62bd4dbba3f26/-800- http://amlak-salar.com/fa/property/62bd4dbba3f26/-800- مشاور 09183392783 ]]> 2022-06-30 ویلایی 200 متر نوبهار http://amlak-salar.com/fa/property/62bd4c862c930/-200- http://amlak-salar.com/fa/property/62bd4c862c930/-200- مشاور 09183392783 ]]> 2022-06-30 ویلایی 635 متر خیابان ویلا http://amlak-salar.com/fa/property/62bd4a0951a0d/-635- http://amlak-salar.com/fa/property/62bd4a0951a0d/-635- مشاور 09183392783 ]]> 2022-06-30 ویلایی 400 متر برخیابان اصلی خیابان فرمانداری http://amlak-salar.com/fa/property/62bd489a0fc81/-400- http://amlak-salar.com/fa/property/62bd489a0fc81/-400- 2022-06-30 ویلایی 150 متر شمالی گذرنامه http://amlak-salar.com/fa/property/62bd455d6dcc7/-150- http://amlak-salar.com/fa/property/62bd455d6dcc7/-150- مشاور 09183392783 ]]> 2022-06-30 ویلایی تجاری و مسکونی 270 متر http://amlak-salar.com/fa/property/62bd44abadb63/-270- http://amlak-salar.com/fa/property/62bd44abadb63/-270- 2022-06-30 375متر ویلایی گلستان http://amlak-salar.com/fa/property/62bd403f510cf/375- http://amlak-salar.com/fa/property/62bd403f510cf/375- 2022-06-30 ویلایی 312 متر خیابان برق http://amlak-salar.com/fa/property/62bd3f53e9fb2/-312- http://amlak-salar.com/fa/property/62bd3f53e9fb2/-312- شماره تماس مشاور 09183392783 ]]> 2022-06-30 ویلایی 300 متر برخیابان بهار http://amlak-salar.com/fa/property/62bd39935f914/-300- http://amlak-salar.com/fa/property/62bd39935f914/-300- شماره تماس 09183392783 ]]> 2022-06-30 یک باب مغازه تجاری نقلی با 7 متر بر http://amlak-salar.com/fa/property/62b1e49b8db76/-7- http://amlak-salar.com/fa/property/62b1e49b8db76/-7- دارای آب و برق و گاز اختصاصی بصورت… ]]> 2022-06-21 واحد اداری اکازیون http://amlak-salar.com/fa/property/627534a68b6d3/- http://amlak-salar.com/fa/property/627534a68b6d3/- 2022-05-06 واحد نقلی درب مستقل بهترین لوکیشن http://amlak-salar.com/fa/property/61fe0ebc62172/- http://amlak-salar.com/fa/property/61fe0ebc62172/- 2022-02-05 آپارتمان نقلی با نورگیری عالی http://amlak-salar.com/fa/property/61764c8d1fea1/- http://amlak-salar.com/fa/property/61764c8d1fea1/- 2021-10-25 تهاتر یکجا آپارتمان در فرهنگیان فاز 2 با ملک در 22 بهمن http://amlak-salar.com/fa/property/6166fb8af1b25/-2-22- http://amlak-salar.com/fa/property/6166fb8af1b25/-2-22- 2021-10-13