پروفایل مشاور

مهندس آقایانی

مدیر مشاور املاک سالار

شماره تماس: 09189181500


 مشاور املاک

ملک اداری 180… رهن و اجاره
100/000/000 ت
22/000/000 ت

ملک اداری 180 متر

کرمانشاه,گلستان

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 180 متر
- -
- -
0
0

جزییات

پیش فروش طبقه… فروش
2/516/000/000 ت

پیش فروش طبقه اول آپارتمان…

کرمانشاه,سی متری سوم

نوع: آپارتمان
زیربنا: 170 متر
- -
هر متر: 14/800/000 ت
0
0

جزییات

آپارتمان 220… فروش
5/500/000/000 ت

آپارتمان 220 متری تک واحدی…

کرمانشاه,آل آقا

نوع: آپارتمان
زیربنا: 220 متر
- -
هر متر: 25/000/000 ت
0
3

جزییات

آپارتمان 240… فروش
5/520/000/000 ت

آپارتمان 240 خیابان نسترن

کرمانشاه,خیابان نسترن

نوع: آپارتمان
زیربنا: 240 متر
- -
هر متر: 23/000/000 ت
0
4

جزییات

آپارتمان 115… فروش
قیمت توافقی

آپارتمان 115 متری جنوبی…

کرمانشاه,خیابان وحدت

نوع: آپارتمان
زیربنا: 115 متر
- -
- -
0
0

جزییات

مغازه سند دار… فروش
2/250/000/000 ت

مغازه سند دار محدوده برق…

کرمانشاه,برق ویلا

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 15 متر
- -
هر متر: 150/000/000 ت
0
0

جزییات

آپارتمان 175… فروش
2/275/000/000 ت

آپارتمان 175 متری الهیه

کرمانشاه,الهیه

نوع: آپارتمان
زیربنا: 175 متر
- -
هر متر: 13/000/000 ت
0
0

جزییات

آپارتمان 230… فروش
6/900/000/000 ت

آپارتمان 230 متری تک واحدی…

کرمانشاه,برق

نوع: آپارتمان
زیربنا: 230 متر
- -
هر متر: 30/000/000 ت
0
0

جزییات

آپارتمان 180… فروش
4/140/000/000 ت

آپارتمان 180 متری سه بر…

کرمانشاه,بلوار نسترن

نوع: آپارتمان
زیربنا: 180 متر
- -
هر متر: 23/000/000 ت
0
0

جزییات

آپارتمان 300… فروش
7/200/000/000 ت

آپارتمان 300 متری تک واحدی…

کرمانشاه,آل آقا

نوع: آپارتمان
زیربنا: 300 متر
- -
هر متر: 24/000/000 ت
0
0

جزییات

آپارتمان 120… فروش
قیمت توافقی

آپارتمان 120 متری تک واحدی…

کرمانشاه,برق

نوع: آپارتمان
زیربنا: 120 متر
- -
- -
0
0

جزییات

آپارتمان 178… فروش
4/450/000/000 ت

آپارتمان 178 متری تک واحدی…

کرمانشاه,آل آقا

نوع: آپارتمان
زیربنا: 178 متر
- -
هر متر: 25/000/000 ت
0
0

جزییات

آپارتمان 270… فروش
8/100/000/000 ت

آپارتمان 270 متری تک واحدی…

کرمانشاه,برق

نوع: آپارتمان
زیربنا: 270 متر
- -
هر متر: 30/000/000 ت
0
0

جزییات

آپارتمان 180… فروش
2/160/000/000 ت

آپارتمان 180 متری تک واحدی…

کرمانشاه,گلریزان

نوع: آپارتمان
زیربنا: 180 متر
- -
هر متر: 12/000/000 ت
0
0

جزییات

آپارتمان 123.5… فروش
2/593/500/000 ت

آپارتمان 123.5 متری دو واحدی…

کرمانشاه,خیابان وحدت

نوع: آپارتمان
زیربنا: 123.50 متر
- -
هر متر: 21/000/000 ت
0
3

جزییات

 مشاوران

 مشاوران
مدیر مشاور املاک سالار
09189181500
مدیر مشاور املاک سالار
09181311009
برو بالا