لیست اداري/تجاری

فروش تجاری… فروش
4/500/000/000 ت

فروش تجاری با بر ۱۳ متر…

سعدی,کرمانشاه

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 0 متر
- -
هر متر: 30/000/000 ت
0
0

جزییات

تجاری 105 متری… فروش
2/625/000/000 ت

تجاری 105 متری گلستان

کرمانشاه,گلستان

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 105 متر
- -
هر متر: 25/000/000 ت
0
0

جزییات

اداری 180متری… فروش
قیمت توافقی

اداری 180متری

کرمانشاه,مرکزی

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 180 متر
- -
- -
0
0

جزییات

واحد اداری… رهن و اجاره
40/000/000 ت
3/500/000 ت

واحد اداری 180متری

کرمانشاه,مرکزی

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 180 متر
- -
- -
0
0

جزییات

تجاری 230متری… فروش
قیمت توافقی

تجاری 230متری بر خیابان

کرمانشاه,مرکزی

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 230 متر
- -
- -
0
0

جزییات

مغازه با موقعیت… فروش
قیمت توافقی

مغازه با موقعیت عالی بر…

کرمانشاه,میدان مرکزی

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 150 متر
- -
- -
0
0

جزییات

فروش مغازه… فروش
2/000/000/000 ت

فروش مغازه و اپارتمان

کرمانشاه,ظفر

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 160 متر
- -
هر متر: 12/500/000 ت
0
0

جزییات

فروش مغازه فروش
قیمت توافقی

فروش مغازه

کرمانشاه,گلریزان

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 380 متر
- -
- -
0
0

جزییات

فروش واحد اداری فروش
1/275/000/000 ت

فروش واحد اداری

کرمانشاه,خیابان برق

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 85 متر
- -
هر متر: 15/000/000 ت
0
0

جزییات

فروش واحد اداری فروش
1/425/000/000 ت

فروش واحد اداری

کرمانشاه,خیابان برق

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 95 متر
- -
هر متر: 15/000/000 ت
0
0

جزییات

فروش مغازه فروش
قیمت توافقی

فروش مغازه

کرمانشاه,سه راه 22 بهمن

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 80 متر
- -
- -
0
0

جزییات

فروش مغازه فروش
قیمت توافقی

فروش مغازه

کرمانشاه,سعدی

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 180 متر
- -
- -
0
0

جزییات

فروش واحد اداری فروش
قیمت توافقی

فروش واحد اداری

کرمانشاه,ازادی

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 60 متر
- -
- -
0
0

جزییات

فروش واحد اداری فروش
قیمت توافقی

فروش واحد اداری

کرمانشاه,ازادی

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 50 متر
- -
- -
0
0

جزییات

فروش واحد اداری فروش
قیمت توافقی

فروش واحد اداری

کرمانشاه,17 شهریور

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 70 متر
- -
- -
0
0

جزییات

 مشاوران

 مشاوران
مدیر مشاور املاک سالار
09189181500
مدیر مشاور املاک سالار
09181311009
برو بالا