لیست Featured

ملک اداری و… فروش
47/000/000/000 ت

ملک اداری و تجاری دو بر

کرمانشاه,خیابان مدرس

نوع: اداري/تجاری
زیربنا: 470 متر
- -
هر متر: 100/000/000 ت
0
0

جزییات

 مشاوران

 مشاوران
مدیر مشاور املاک سالار
09189181500
مدیر مشاور املاک سالار
09181311009
برو بالا